Maria gebeden

Bidden tot Maria is voor katholieken een sterke hulp om dichter bij God te komen. In feite bidt men niet tot Maria maar veeleer met Maria. Voor veel mensen is het echter lastig hierin een duidelijk onderscheid te maken. Hieronder worden de belangrijkste gebeden 'tot' Maria besproken.

Maria is voor katholieken zo'n belangrijk voorbeeld omdat ze heilig heeft geleefd, hoewel ze 'maar' een gewoon mens was. Juist in haar rol van vrouw en moeder geeft ze ons een heel concreet voorbeeld. Door haar ja-woord aan God kan Jezus geboren worden. Voor alle christenen is het daarom een opdracht om, net als Maria, Christus in deze wereld 'geboren' te doen worden.

 

Het Weesgegroet

Het meest gebeden Maria-gebed is het Weesgegroet. Het is een kort gebed, dat zijn oorsprong heeft in de eerste eeuwen. Het bestaat sinds de vijfde eeuw uit drie delen.

Het eerste gedeelte van het gebed komt uit Lucas 1,28 (de begroetingswoorden van de aartsengel Gabriël):

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U.

Het tweede gedeelte van het gebed komt uit Lucas 1,42 (de woorden van Elisabeth, de nicht van Maria):

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.

Het derde gedeelte van het gebed is ter gelegenheid van het Concilie van Efeze (431) goedgekeurd en toegevoegd:

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood, Amen.

Het Weesgegroet is al heel vroeg een belangrijke rol gaan spelen in het gebedsleven van de gelovigen. Het is daarom niet verwonderlijk dat er een belangrijke rol voor is weggelegd in de Rozenkrans.

 

De Rozenkrans

Het belangrijkste Mariagebed is de Rozenkrans. Kenmerkend daarvan is het gebruik van een gebedssnoer. Het bidden met een gebedssnoer ontstond in de eerste eeuwen bij de Woestijnvaders. Vanaf 1100 werd het gebruikelijk voor de gelovigen die geen Latijn konden om aan de hand van een "paternoster" (een snoer met 3 keer 50 kralen) 150 Onze-Vaders te bidden; voor de 150 psalmen. Het Paternoster werd gebeden in plaats van het brevier, dat in het Latijn was.

Maria wordt sinds de eerste eeuwen ook wel 'Rosa Mystica' genoemd. Als rond 1400 op feestelijke gelegenheden jonge meisjes een krans van rozen om het hoofd krijgen, wordt dit gebruik overgenomen voor afbeeldingen van Maria; ook zij krijgt een "rozenhoedje". De kralen aan het gebedssnoer worden uiteindelijk symbool van een roos, rozen die aan Maria worden aangeboden. Zo wordt, vooral door promotie van franciscanen en dominicanen, het gebedssnoer een rozenkrans. Er is dus een lange ontwikkeling tot de Rozenkrans zoals we die nu bidden.

Er wordt een verschil gemaakt tussen een Rozenhoedje en een Rozenkrans. In het Rozenhoedje wordt door 50 kralen een krans om haar hoofd gebeden en met de Rozenkrans bidden we een guirlande van 150 'rozen'.

Om goed uit te kunnen leggen hoe een Rozenkrans gebeden wordt, geven we hieronder een schematische weergave van een rozenkrans. De getallen geven aan wanneer welke gebeden worden gezegd, de kralen van de rozenkrans helpen daarbij vooral om de tel te houden. (verwijzing Marialis Cultus 49)

Rozenkrans uitleg
 1. Je begint bij het kruis: je maakt een kruisteken en daarna bid je de geloofsbelijdenis.
 2. Je bidt de doxologie; daarna een Onze-Vader.
 3. Ik groet u, dochter van God de Vader.
  Vervolg met een Weesgegroet.
 4. Ik groet u, moeder van God de Zoon.
  Vervolg met een Weesgegroet.
 5. Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest.
  Vervolg met een Weesgegroet.
 6. Bidt een doxologie.
  Overweeg het eerste geheim.
  Bidt het Onze-Vader.
 7. Bid bij elke kraal een Weesgegroet.
 8. Doxologie.
  Het tweede geheim.
  Onze Vader.
 9. Bid tien maal een Weesgegroet.
 10. Doxologie.
  Het derde geheim.
  Onze Vader.
 11. Bid tien maal een Weesgegroet.
 12. Doxologie.
  Het vierde geheim.
  Onze Vader.
 13. Bid tien maal een Weesgegroet.
 14. Doxologie.
  Het vijfde geheim.
  Onze Vader.
 15. Bid tien maal een Weesgegroet gevolgd door een doxologie.
  Vaak volgt nu een afsluitend smeekgebed.
 16. Sluit af met het kruisteken.

Geheimen

In het begin bad men alleen Weesgegroetjes, maar rond 1410 stelde Dominicus 'geheimen' op om daarbij te overwegen. Die geheimen zijn geen letterlijke geheimen, maar mysteries die worden overwogen.

Het dagelijks bidden van zo'n Rozenkrans nam veel tijd in beslag en werd daarom in opgesplitst in 15 'tientjes'. Ook werd het aantal Geheimen teruggebracht tot vijftien in totaal: vijf Blijde geheimen, vijf Droevige geheimen en vijf Glorievolle geheimen. Al in 1483 werd vastgesteld welke geheimen op welke dag gebeden dienden te worden. In 2002, het jaar van de Rozenkrans, heeft Johannes Paulus II vijf nieuwe geheimen toegevoegd: de geheimen van het Licht.

De geheimen worden dus op een bepaalde dag gebeden:

maandag en zaterdag de Blijde geheimen

donderdag de geheimen van het Licht

dinsdag en vrijdag de Droevige geheimen

woensdag en zondag de Glorievolle geheimen

Er zijn veel wonderen toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans. &Eequte;&eeaute;n van de bekendste is de overwinning bij Lepanto. In 1571 zeilde een reusachtige overmacht van het Ottomaanse Rijk in de richting van Italië om Europa te veroveren. Paus Pius V riep toen alle gelovigen op tot het voortdurend bidden van de Rozenkrans. Nadat het bericht binnenkwam dat de Ottomaanse vloot vernietigend (met weinig verlies aan Europese zijde) was verslagen, werd 7 oktober uitgeroepen tot het feest van Maria van de Rozenkrans en werd later heel de maand oktober aan het bidden van de Rozenkrans toegewijd.

 

Angelus

Al eerder werd het bidden tot Maria aangemoedigd om Europa te behoeden voor een invasie: toen de Ottomanen in 1456 voor de poorten van Belgrado stonden, werd door Paus Calixtus III opgeroepen om het Angelus (ofwel Engel-des-Heren) te bidden. Een kort Mariagebed dat driemaal daags gebeden wordt. In eerste instantie werd het in de avonden gebeden. Het Engel-des-Heren komt van 'Angelus Domini nuntiavit Mariae'. Maria zou in de avond de boodschap van Gabriël hebben gekregen. Later werd het ook bij het opkomen van de zon gebeden, waarbij Jezus' verrijzenis herdacht wordt, en in de middag, waarbij stilgestaan wordt bij Zijn lijden. In de Paastijd wordt het Angelus vervangen door het Regina Coeli.

Het Angelus bidt men als volgt: klik hier

 

Regina Caeli

In de Paastijd wordt in plaats van het Angelus een ander gebed gebeden. Dat is het Regina Caeli dat u hier kunt lezen.

 

Maria van Jesse

In Delft wordt Maria al eeuwenlang vereerd als Maria van Jesse.

Moeder Maria,

Eeuwenlang wordt U hier in Delft vereerd onder de titel:
'Maria van Jesse'.
Bemoedigd door Uw glimlach, vonden velen hier bij U kracht, steun en verhoring.
In groot vertrouwen leg ook ik mijn zorgen en verlangens aan U voor.
Wees mijn voorspreekster bij Uw Goddelijke Zoon. Wijs mij de weg naar de bron van de vreugde: Het Kind op Uw schoot.
Begeleid mij op mijn pelgrimstocht, dan zal ik eens het geluk van de hemel verkrijgen, dat U reeds bezit als Koningin en Moeder.

Amen.

 

Litanie van Loreto

De litanie van Loreto is É´n van de oudste litaniën voor Maria. Ze is ontstaan in het bedevaartsoord Loreto, waar het huis staat waar Maria in zou hebben gewoond (de tempeliers hebben dat naar Italië gebracht). Door de vele pelgrims werd het al snel erg bekend. Het werd de standaard Maria litanie in kerken in Rome en ook tegenwoordig is dit de meest gebruikte Maria litanie.

Vanwege de lengte kunt u hier klikken om haar hieronder te bekijken.