Over Maria

Maria speelt binnen de Rooms Katholieke en Oosters-Orthodoxe kerken een belangrijke rol in het geloofsleven. Zij is niet zomaar de eerste de beste vrouw, maar door haar ja-woord heeft Jezus geboren kunnen worden in onze wereld. In de huidige tijd is de Mariadevotie nog volop aanwezig en daarom vinden wij het van belang de achtergrond ervan helder uiteen te zetten.

Uit het evangelieverhaal leren we dat Maria de moeder van Jezus is. Het evangelie van Lucas wijst Maria ook aan als Moeder van Gods Zoon (Lc. 1,35). De kerk belijdt sinds het concilie van Efese (431) dat Maria 'Theotokos' is: de Moeder Gods. Maria was voorbestemd om Jezus, God de Zoon, te baren - zij heeft er zich geheel aan toegewijd, toen zij sprak: 'Ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw Woord'. Maria heeft God niet als God gebaard, maar juist als mens. Jezus is echter altijd zowel mens als God. Als zij Jezus baart, baart zij God; dat zegt meer over Jezus dan over Maria. Met de leerstelling 'Theotokos' wilde zij voorkomen dat er een scheiding zou komen tussen de mens- en godheid van Christus. bron

Op deze pagina's willen we allereerst aandacht besteden aan hoe Maria voor de gelovigen tot voorbeeld mag dienen. Omdat er veel onbegrip en onbekendheid over Maria is, zullen ook enkele pagina's worden gewijd aan de betekenis van Maria als beeld van de kerk en zal er extra aandacht zijn voor een aantal lastig begrepen geloofszaken rond en over Maria.