Informatie

Op deze pagina vindt u informatie over het Gilde Maria van Jesse, een contactformulier en links naar andere Maria Gildes en bedevaarten op het web. Heeft u een suggestie voor onze webstek, een op- of aanmerking, neem dan gerust contact met ons op!

Draagt u de Ommegang een warm hart toe en wilt u het werk van het Gilde graag steunen met een bijdrage? U kunt uw gift storten op de rekening van de Ursulaparochie: NL08 INGB 0000 1528 45 t.n.v. RK Parochie St. Ursula, onder vermelding van; Gift, gilde Maria van Jesse. Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Het Gilde Maria van Jesse

Het Gilde Maria van Jesse draagt zorg voor de jaarlijkse organisatie van de Ommegang. Onder leiding van de gildedeken probeert het Gilde ervoor te zorgen dat elke Omgang uniek is, maar wel eenzelfde karakter draagt. Een bijzondere rol is er voor de vertegenwoordiging van de Rooms Katholieke studentenvereniging Sanctus Virgilius, omdat onder leiding van één van haar leden de Ommegang, sinds 1929, opnieuw is gaan leven.

Het Gilde wil in Delft de oprechte Mariaverering bevorderen en de belofte, gedaan door onze Delftse voorouders, doen nakomen. Het bestaan van het Gilde dateert van vóór 1347, maar de precieze oprichting ervan is niet bekend. In 1347 neemt de Graaf van Holland, Willem van Beieren, Paltsgraaf van den Rijn enz. enz., het Delftse Mariagilde onder zijn bescherming.

Anno 2019 zijn de volgende personen lid van het Gilde:

A. Ettekoven Gildedeken
Mgr. dr. H.A. Verbakel Gildekapelaan
O. J. G. van der Aa Gildemeester
O. Raap Gildemeester
A. Bolder Gildemeester
O. Holland Gildemeester
P. Dresme Gildemeester
V. Schuurmans Gildemeester
M. Schuurmans-Wensveen Gildevrouwe
Virgiel [KSV Sanctus Virgilius] Gildemeester/-vrouwe

 

Contactformulier

Met onderstaand contactformulier kunt u ons te allen tijde bereiken. Laat ons vooral weten wat u van de Ommegang vond of bijvoorbeeld wanneer u suggesties heeft tot verbetering.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van activiteiten en in begin juni een herinnerings-mail ontvangen, maak dan ook gebruik van dit formulier.

Naam:

Email:

Bericht:

Stuur mij een herinneringsmail voor de Ommegang

 

Meer RK Delft, Maria en Bidtochten

Hieronder vindt u links die relevant zijn voor de Rooms Katholieke kerk in Delft, Maria, bidtochten of de Rooms Katholieke kerk in het algemeen. We hebben ze voor u per categorie gerangschikt, die u kunt uitvouwen door erop te klikken.

Rooms Katholieke kerken in Delft
Maria op internet
Gebedstochten en Omgangen
Algemeen

Weet u een webstek die hier zeker bij hoort? We horen graag van u!

 

Statistieken van deze webstek vindt u hier.