Actueel

Om 10:00 uur zal bijeengekomen worden in de St. Hippolytuskapel aan de Oude Delft 118. Na een korte inleiding en gebed trekken we dan in stille gebedstocht door de binnenstad naar de Maria van Jessekerk waar op plechtige wijze de Eucharistie zal worden gevierd.

Wilt u op de hoogte gehouden worden of bent u op zoek naar contact? Gebruik dan het contactformulier dat u onder Informatie kunt vinden.

 

Intentie voor 2016: Maria, moeder van Barmhartigheid

Dit thema ligt in lijn met het bijzondere Jubeljaar van Barmhartigheid dat de Paus voor 2016 heeft afgekondigd. Barmhartigheid is de weg die God en mens verenigt, omdat zij het hart opent voor de hoop voor altijd bemind te zijn. Onze blijvende opdracht is dan ook dat wij als Kerk er zijn tot zegen van allen op deze wereld.

De paus zegt daarover: “In dit jaar zullen we de ervaring kunnen opdoen om ons hart te openen voor allen die leven in de randgebieden van het bestaan.

Intentie voor 2015: "Alles wordt helder in het Licht"

Laurentius leefde in de 3e eeuw. In die tijd was er sprake van veel lijden door armoede. Tegenwoordig is in ons land niet meer alleen sprake van geestelijke armoede, maar moeten steeds meer mensen ook een beroep doen op de voedselbank.

Door de eeuwen heen is er voor de Kerk een belangrijke rol weggelegd bij de zorg voor de naaste. Laurentius is juist voor ons bisdom daarin een belangrijk voorbeeld. Dit inspireert ons opnieuw:

  1. om vanuit het geloof de nood te willen zien van anderen;
  2. tot concrete dienst aan de naaste door inzameling en verdeling van voedsel, geld en goederen;
  3. tot het zien van God in de naaste.

Tijdens de Ommegang herdenken we de genezing van de blinde Machteld uit Den Haag die in de Oude Kerk (met in 1327 als patroon Bartolomeus en vanaf 1394 Sint Hippolytus), tijdens de Eucharistie haar gezichtsvermogen terugkreeg. Daarom lopen we nog altijd van de Hippolytuskapel via de Oude Kerk naar de Maria van Jessekerk.

 

De Ommegang blijft succesvol

Ook in voorgaande jaren hebben pelgrims de weg naar Delft gevonden. Door middel van verschillende thema's proberen we u een handreiking te geven bij het overdenken of bidden tijdens het lopen van de Ommegang.

Om u een goed beeld te geven van eerdere versies van de Ommegang, is er een uitgebreid beeldarchief gemaakt.

 

Huidige route van de Ommegang

De route die wordt gelopen als de Ommegang ter ere van Maria van Jesse, is in de geschiedenis nogal eens veranderd. Oorspronkelijk was de Ommegang enkel een rondje om de kerk. In de Middeleeuwen liep men de eerste zondag na st. Odulfus (12 juni) om het jaar beurtelings van de Oude naar de Nieuwe Kerk en vice versa. De laatste jaren wordt de Ommegang in Delft ingeleid door een bijeenkomst in de Hippolytuskapel aan de Oude Delft 118, vanwaar de tocht door de binnenstad om de Oude en Nieuwe Kerk naar de Maria van Jessekerk leidt.

De huidige route ziet u hieronder op een kaart getekend, zij ligt echter niet vast en kan ook in de toekomst nog eens veranderen. De onderstaande kaart van de binnenstad van Delft is interactief. Klikt u dus gerust wat rond op de kaart, de blauwe lijnen en vlakken hebben wat te melden...


Grotere kaart weergeven