Maria van Jesse

Ommegang

Sinds de Middeleeuwen wordt er jaarlijks in de binnenstad van Delft een Ommegang gelopen. Van ver over de landsgrenzen kwam men naar Delft op bedevaart om hier Maria te vereren. Het is dus niet zomaar een stille tocht, maar een bidtocht die in de geschiedenis van Delft van groot belang is geweest. Deze webstek over de Delftse Ommegang is daarom niet alleen interessant voor Rooms Katholiek Delft, maar beschrijft voor een groot deel algemene geschiedenis van het Middeleeuwse Delft.

Een Ommegang of gebedstocht begint natuurlijk met een reden. Deze reden was voor de inwoners van Delft zo belangrijk dat zij deze Ommegang elk jaar wilden organiseren zolang Delft zou bestaan. De historie en huidige beleving van de Ommegang zijn het product van een eeuwenlange traditie met een bijzonder wonder als oorsprong. Van dit wonder, de geschiedenis van de Omgang en de daaruit voortvloeiende devotie willen we u graag deelgenoot maken.

Maria van Jesse riep niet alleen in 1327 Machteld uit Den Haag op om te bidden, maar zij vraagt dat nog steeds aan ons elke dag opnieuw. Door de voorspraak van Maria, de moeder van Christus, krijgt ons gebed extra kracht. We lopen deze bidtocht daarom juist elk jaar met een bepaalde intentie, een actueel thema. Voor aanvang van de Omgang komen we daarom bij elkaar voor een korte meditatieve viering rond dat thema. Tijdens het lopen van de Ommegang kan men daarover persoonlijk in stilte denken en bidden op de speciale voorspraak van Maria van Jesse.

Wij hopen van harte dat meer mensen het belang van deze Ommegang zullen inzien en zouden graag dat enthousiasme zien toenemen bij de deelnemers tot meerdere eer en glorie van Onze Lieve Vrouwe van Jesse.

Wat u hier kunt vinden

Met behulp van deze website willen we allereerst beter duidelijk maken waarom er elk jaar een Ommegang wordt gelopen. U leest over de huidige vorm van de Ommegang bij Actueel.

Centraal staat natuurlijk het Wonder bij het beeld van Maria van Jesse, omdat dat de aanleiding is geweest om de Ommegang te lopen in 1327. De Ommegang werd zó uitbundig gevierd dat het in de loop der tijd uitgroeide tot een evenement dat in de Delftse Middeleeuwen gepaard ging met uitvoerige spektakelspelen en een grootse kermis. Over de invloed van de Ommegang op de geschiedenis van Delft leest u in het hoofdstuk Geschiedenis.

In het Beeldarchief vindt u een uitgebreid verslag in foto's van de Ommegang in voorgaande jaren.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via het contactformulier op de pagina met aanvullende Informatie.